Bilgilerinizi mi unuttunuz?

Haberler

REKLAM ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Cuma, 24 Ağustos 2018 tarafından

REKLAM ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Reklamı pek çok değişik bakış açılarına ve değişik ölçütlere göre sınıflandırmak mümkündür. Genel kabul görmüş ölçütlere göre sınıflandırılmış reklam çeşitleri şöyledir;

Yapanlara Göre;
* Üretici reklamı
* Aracı reklamı
* Hizmet işletmesi reklamı

Amacına Göre;
* Birincil talep yaratmayı amaçlayan reklamlar
* Seçici talep yaratmayı amaçlayan reklamlar

Hedef Kitlesine Göre;
* Tüketicilere yönelik reklamlar
* Dağıtım kanallarına yönelik reklamlar
* Endüstriyel reklamlar

Taşıdığı Mesaja Göre;
* Mal reklamı
* Kurumsal reklam

Zaman Kriterine Göre;
* Hemen satın aldırmaya yönelik reklamlar (Doğrudan reklamlar)
* Uzun dönemde aldırmaya yönelik reklamlar (Dolaylı reklamlar)

Coğrafi Kritere Göre;
* Bölgesel reklam
* Ulusal reklam
* Uluslararası reklam
* Global reklam

REKLAM NERELERE VERİLİR?

Çarşamba, 22 Ağustos 2018 tarafından

REKLAM NERELERE VERİLİR?
Reklam ya da reklam kampanyalarının en önemli aşamalarından biri reklam ortamının seçimidir. Reklam ortamları mesaj ile hedef kitlenin buluştuğu yerdir. Bu noktada yapılacak yanlış bir seçim mesajın hedef kitle dışındaki kişilere ulaşması anlamına gelmektedir. Bu da reklam için yapılan bütün çalışmaların ve harcamaların boşa gitmesi anlamına gelmektedir.

Genel olarak reklam verilen yerler şöyle sıralanabilir;
Basılı Reklam Ortamları
* Gazete
* Dergi
* El ilanı
* Katalog
* Broşür

Yayın Yapan Reklam Ortamları
* Radyo
* Televizyon

Diğer Ortamlar
* Elektronik ortamlar (CD-rom, multimedya, internet, vb.)
* Fuarlar
* Açık hava reklam araçları
* Yol panoları (Billboard)
* Duvar ve çatı reklamları
* Otobüs, tren, vapur, taksi gibi toplu taşıma araçlarının içi ve dışına konan reklamlar
* Standlarda, duraklarda, iskele, istasyon, havaalanı vb. Mekanlarda yer alan reklamalar
* Afişler
* Eskavizyon
* Doğrudan postalama
* Sinema
* Satış yeri reklam malzemeleri
Sonuç olarak; hedef tüketici üzerinde öncelikle belli bir etki yaratıp onu satışa teşvik etmeyi amaçlayan reklam, gerek üretici firmalar gerekse de biz tüketiciler açısından oldukça önemli bir olgu olarak hayatımızın içine girmiştir. Hayatımızın içinde yer alan bu kavrama daha doğru ve daha dikkatli bir gözle bakmakta yarar var.

FİRMANIZA KAZANÇ ELDE EDECEK REKLAM NASIL HAZIRLANIR?

Pazartesi, 20 Ağustos 2018 tarafından

FİRMANIZA KAZANÇ ELDE EDECEK REKLAM NASIL HAZIRLANIR?
İster kurumlara, isterse tüketicilere yönelik iş yapıyor olun, günümüzün ekonomik ortamında herhangi bir şey satmak gerçekten zor iştir. Satış çabalarınızın hiçbir yere varmayacağını hissediyorsanız, kitle iletişim araçlarına verdiğiniz reklamları gözden geçirmenin zamanı gelmiştir. Özellikle de gazete ve dergi ilanlarınızı; “basılı” dediğimiz türden çalışmaları.
Basılı reklamlar, radyo, TV ve Web reklamlarından farklı olarak, hedef kitlenizle daha sağlıklı iletişim kurmanızı sağlar. Ayrıca, sözcükleriniz üzerinde oyalanma eğilimi gösteren bir müşteri adayına savınızı anlatabilmeniz için yer ve zaman kazandırır.
Merak uyandıran ve çarpıcı bir başlıkla ilgi çekebilirseniz, gelecekteki müşterinizin ürününüz ya da hizmetiniz hakkında daha fazla bilgi isteme ihtimali yükselir. Bu kritik noktada, müşteri adayınıza, okunabilir, cazip ve ikna özelliği yüksek bir metin sunulmalıdır. Bir de sözcüklerinize eşlik eden görsel dikkat çekici ve mesajla bağlantılı ise, yaratılan etki daha da büyük olur.
Büyük ihtimalle, bu “basit” işi kendiniz üstlenmeyeceksiniz. Sizin adınıza çalışan bir reklam ajansınız olabilir. Ya şirket içinde çalışan bir pazarlama iletişimi grubunuz ya da bir serbest metin yazarıyla çalışıyor olabilirsiniz.
İster reklamı siz yaratmış, isterse bir başkasının işini denetliyor olun, reklam, satış sürecinizin çok dikkat etmeniz gereken kritik bir bileşenidir.
Aşağıda, basılı mesajlarınızın şirketiniz için en az sizin kadar yoğun çalışmasını sağlayacak 10 maddelik kısa bir liste bulacaksınız. Bunları okuyun, önemseyin ve o son derece önemli reklamınızı yazarken ya da kontrol ederken aklınızda tutun.

* Reklamı yaratmaya oturmadan önce, ne sattığınızı tam olarak tanımlayın.
* Kime sattığınızı bilin. Reklamınızı yazarken o kişiyi aklınızda tutun.
* Sattığınız şeyin yararlarını net olarak anlatan bir ifade bulun. Özellikler önemlidir; ama okuyucuyu harekete geçiren, algılanan değerdir.
* Okuyucuyla bire bir görüşüyormuşçasına yazın. Sizi içine çeken reklamları düşünün. Sizinle konuşurlar. Ve belli bir zeka düzeyine sahip olduğunuzu varsayarlar.
* Saygılı, alçakgönüllü ya da esprili olma ustalığını gösteremediğiniz sürece üstünlük ifadelerinden kaçının. Bir dizi reçel ve konserve ürünü için bulunan Smuckers ismi kulağa garip gelse de şu meşhur sloganla durumu lehine çevirmiştir: “Smuckers gibi bir isimle, her şey iyi olmak zorunda.”
* Başlığınız ile ana görseliniz arasında güçlü bir bağlantı olduğundan emin olun. Dinamik bir yarar ifadesi oluşturmak üzere biri diğerini desteklemelidir. Taze donut’lar sabah çok erken pişirilmelidir. Bu nedenle Dunkin’ Donuts, gün doğmadan önce yataktan sürünerek kalkan Fred adında uykulu bir tip yaratmıştır; çünkü “donut yapma zamanı gelmiştir”.
* Reklam ortamınızı dikkatli seçin. Sizin “daha iyi olan fare kapanınız”, Gourmet dergisinde takdir görmeyebilir.
* Rakip reklamları inceleyin ve sizinkinin farklı olmasını sağlayın. Göze çarpması için çok çalışın.
* Yorum almaya çalışın. Sonuçları izleyin. Bir sorun var gibi görünüyorsa, yaklaşımınızı değiştirin.
* Ürün ya da hizmetinizin her tür talebi karşıladığından emin olun. Reklamınız ne kadar iyi tasarlanmış ya da uygulanmış olursa olsun, en iyi reklamlarınızı yaratan, memnun müşterilerdir.

Reklamın Amacı Nedir?

Perşembe, 09 Ağustos 2018 tarafından

Reklamın Amacı Nedir?
Reklamın genel hedefi; amaç tüketicilere bir ürün veya bir hizmeti duyurmak, ürüne, markaya, işletmeye karşı tüketicilerde olumlu bir eğilim oluşturmayı sağlamaktır. Diğer bir deyişle reklam, doğrudan satış ya da kar sağlamayı kolaylaştırmaya yönelik iletişim kurmaktır. Buna göre reklam; hedef tüketiciyi, reklamı yapılan ürünün ya da hizmete ilişkin farkında olmamaktan olmaya, reklam mesajını anlamaya, önerilen satış vaadini kabul ile satın alma arzusu yaratarak hedef tüketicileri satın alma davranışına yöneltmeyi amaçlar.
Reklamın beklenen, gerçekleşmesi istenen ana amacı; üreticinin pazara sunduğu ürünün satılmasını sağlamak ya da satışı devam eden bir ürünün pazar tarafından varolan talebini artırmaktır.
Reklamın satış amacı kısa vadede ve uzun vadede olmak üzere iki biçimde görülür. Kısa vadede reklam, tüketicileri motive ederek kısa bir zaman dilimi içinde o mal yada hizmeti satın almaya ikna etmeye çalışır. Uzun vadede ise firmalar reklam sayesinde ürettikleri mal yada hizmetleri tanıtarak, tüketiciye getireceği yararları göstererek o mal ve hizmete karşı talep yaratmayı amaçlar.

Reklamın, ister uzun vadede isterse kısa vadede satış amacını taşısın şu ortak amaçları içerir;
* Tüketiciyi ya da aracıya bilgi vermek, ürün ya da hizmeti hatırlatmak ve satışa ikna etmek,
* Mal ya da hizmetin satışını sağlamak,
* Toptan ve perakendeci satıcıya yardımcı olmak,
* Mal ya da hizmete karşı talebi artırmak,
* Talebin yaratacağı fiyat esnekliğini en aza indirmek.

Satış ve iletişim reklamın ana amaçlarıdır. Ancak bu amaçlardan başka üreticilerin reklam yaparken elde etmek istedikleri özel amaçlar da vardır. Bunları şöyle sıralayalım;
* İşletmenin saygınlığını sağlamak,
* Kişisel satış programın desteklemek,
* Dağıtım kanallarıyla ilişkileri geliştirmek,
* Sektördeki genel talebi artırmak,
* Malı denemeye ikna etmek,
* Malın kullanımını yoğunlaştırmak,
* Malın tercihini devam ettirmek,
* İmajı doğrulamak ya da değiştirmek,
* Alışkanlıkları değiştirmek,
* İyi hizmeti vurgulamak,
* Tüketiciyi eğitmek,
* Önyargı, yanlış ve olumsuz izlenimleri düzeltmek,
* Piyasaya egemen olmak ve monopol yapıya geçmek,
* İşletmenin prestijini artırmak.

Yukarı